€295.5 billion in payments to 23110639 recipients,
including all the payments from 2013
e.g. Nestle or Windsor

Browse Sweden, All years

Name Amount (all years)
DANISCO SUGAR €74,663,924
SVENSKA LANTMÄNNEN EK FÖR €67,133,977
DANISCO SUGAR €62,271,262
ARLA FOOD INGREDIENTS AMBA €54,700,098
SVERIGES STÄRKELSEPROD FÖRENING €50,900,113
ARLA FOODS AB €32,090,708
WETTERMARK MARGARETA DB €29,667,933
UHRENHOLT €20,918,759
STATENS JORDBRUKSVERK €20,206,774
DANISCO SUGAR AB €18,642,156
SYDGRÖNT EK FÖR €17,700,420
SVENSKA LANTMÄNNENS RIKSF EK FÖR €17,624,314
ODAL EK FÖR €15,306,215
NORDIC SUGAR A/S €13,149,300
UHRENHOLT €11,587,107
STATENS JORDBRUKSVERK €11,204,536
ARLA FOOD INGREDIENTS AMBA €10,988,094
SVENSKA FODER AB €10,975,605
ARLA FOOD INGREDIENTS AMBA €10,664,071
LST I VÄSTRA GÖTALAND €10,066,424
EWALCO FOOD TRADING AB €9,820,734
MILKO EK FÖR €9,775,286
ARLA FOODS AB €9,577,005
LÄNSSTYRELSEN I SKÅNE LÄN €9,174,459
SVENSKA ODLARLAGET EK FÖR €9,124,240
LÄNSSTYRELSEN I VÄSTRA GÖTALAND €8,559,698
SVALÖF WEIBULL AB €8,079,952
SYDGRÖNT EK FÖR €7,235,977
SKOGSSTYRELSEN €7,074,398
SEMPER AB €6,789,548

Next