€295.5 billion in payments to 23110639 recipients,
including all the payments from 2013
e.g. Nestle or Windsor

KMETIJSKA ZADRUGA VINAKRAS KMETIJSKA PROIZVODNJA IN PREDELAVA Z.O.O.

KMETIJSKA ZADRUGA VINAKRAS KMETIJSKA PROIZVODNJA IN PREDELAVA Z.O.O. is a recipient of farm subsidies in Sežana, Slovenia.

Since 2004 KMETIJSKA ZADRUGA VINAKRAS KMETIJSKA PROIZVODNJA IN PREDELAVA Z.O.O. has received €96,711 in payments from the European Union .

Details of payments

Year Scheme Total
2007 Podpora razvojno promocijskim aktivnostim organizacij proizvajalcev vina €76,577
2007 PRESTRUKTURIRANJE VINOGRADOV €20,134
Total: €96,711